Horoskop Bliźnięta online

Horoskop Bliźnięta

Horoskop Bliźnięta online: Między 22 maja a 21 czerwca Słońce wchodzi w znak Bliźniąt. Planetą tego znaku jest Merkury, jest obdarzony niebywałym sprytem i talentem dyplomatycznym, posłaniec mitologicznych bogów, opiekun kupców i złodziei. To właśnie wpływowi Merkurego zawdzięczają Bliźnięta wyjątkowe zdolności adaptacji w każdej nowej sytuacji i nowym środowisku, łatwość nawiązywania kontaktów, a także umiejętność koordynacji posiadanej wiedzy ze zdobywanym doświadczeniem. Tak jak w wypadku innych znaków i patronujących im planet wpływ Merkurego może być dodatni lub ujemny, zależnie od jego pozycji na niebie w dniu urodzin. Kiedy wpływ Merkurego jest pozytywny, rodzą się ludzie obdarzeni aktywnością umysłową, inteligencją, zdolnością logicznego myślenia, dowcipem, sprytem, łatwością wypowiadania się w mowie i piśmie. Kiedy zaś jego wpływ jest negatywny, pojawia się nerwowość, krytykanctwo, gadulstwo, amoralność i powierzchowność.

Wpływ Merkurego trwa całe życie, ale najsilniej odciska ta planeta swoje piętno na osobach urodzonych rano i przed południem. Żywiołem Bliźniąt, jak również Wagi i Wodnika, jest powietrze. Symbolizuje ono nieustający ruch, zmienność i energię, a więc cechy, które są przymiotami lotnego umysłu. Należy zwrócić uwagę, że wyżej wymienione trzy znaki powietrzne nie noszą nazw zwierząt i że właśnie cecha wyróżniająca człowieka intelekt – jest ich cechą główną. Bliźnięta reprezentują umysł intelektualny, Waga – umysł artystyczny, a Wodnik – umysł intuicyjny.

Ze względu na pozycję Słońca w cyklu rocznym Bliźnięta należą do tzw. krzyża zmiennego. Stąd nieustanna pogoń za nowymi idea¬mi, przeżyciami, doświadczeniami i znajomościami. Dzięki lotności umysłu łatwo orientują się w nowych zagadnieniach, szybko wyciągają wnioski, ale też rzadko kiedy zgłębiają problem do końca. Nuży ich i nudzi powtarzanie wiadomości, kontynuowanie czynności, oglądanie tych samych twarzy. Lubią zmiany i niespodzianki, prowokują więc w tym kierunku swój los.


Szczęśliwy dzień środa
Feralny dzień – czwartek
Najlepiej wykształcony zmysł – słuch
Metal – rtęć, złoto
Kamień – agat, bursztyn
Kolor – tęczowy, srebrny
Szczęśliwa liczba – 5
Kwiat irys, groszek pachnący, fiołek, akacja Roślina – kawa, mięta, powój


Najbardziej podatne na choroby – płuca, ramiona, system nerwowy Znaki przychylne – Bliźnięta, Waga, Wodnik, Lew, Baran Znaki neutralne – Byk, Rak, Skorpion, Koziorożec Znaki nieprzychylne – Panna, Strzelec, Ryby

I dekada
Urodzonymi w pierwszej dekadzie, między 22 maja a 1 czerwca, opiekuje się dodatkowo Jowisz, największa spośród planet naszego systemu słonecznego. Symbolizuje ona wszechstronną mądrość i dążność do doskonalenia siebie tak umysłowo, jak i emocjonalnie. Działając konstruktywnie, wzmacnia intelekt, szerokość horyzontów, filozoficzną refleksję, poczucie sprawiedliwości i honoru, altruizm i otwartość. Działając destruktywnie, ujawnia takie negatywne cechy jak wygodnictwo życiowe i intelektualne, nieodpowiedzialność, snobizm, hipokryzja i fanatyzm.
Zdecydowanie jednak przeważa typ pozytywny, ponieważ połączone wpływy Merkurego i Jowisza obdarzają podopiecznych częściej zaletami niż wadami. Uważa się, że urodzony w pierwszej dekadzie Bliźniak góruje nad pozostałymi Bliźniętami większą zdolnością koncentracji, co w połączeniu z intelektem, a także z dążnością do doskonalenia się sprawia, że w tych dniach rodzą się wybitni uczeni i myśliciele, wynalazcy i odkrywcy. Pierwsza dekada obdarza też urodzonych pod jej panowaniem zdolnościami literackimi, przeważnie w poezji, a także talentami krasomówczymi. Te ostatnie połączone z wytrwałością, stanowczością i poczuciem sprawiedliwości dają typ wybitnego działacza politycznego i społecznego, dyplomaty i męża stanu. Innymi ważnymi i dodatnimi cechami urodzonych w pierwszej dekadzie są: delikatność, szczerość i lojalność, co sprawia, że zarówno w życiu społecznym, w pracy zawodowej, jak i w rodzinie bywają pożądanymi partnerami. Jeśli dodać do tego miłą na ogół powierzchowność (często wybitną urodę), wdzięk osobisty i gorące serce, możemy śmiało powiedzieć, że są to ludzie, których życie osobiste jest udane. Cieszą się niesłabnącym powodzeniem u płci odmiennej, ich małżeństwa najczęściej uważa się za wyjątkowo szczęśliwe. Znajdują także wielu oddanych przyjaciół.

II dekada
Druga dekada Bliźniąt, od 2 do 11 czerwca, należy do Marsa – planety symbolizującej uzewnętrznienie się aktywności człowieka, głównie w stosunku do otaczającego go środowiska. Wpływ Marsa powoduje również dążność urodzonych w tych dniach do zachowania pełnej niezależności, podkreślania swoich cech indywidualnych, nieulegania żadnym wpływom.
Działając konstruktywnie, Mars wzmacnia inicjatywę, ambicję, bojowość, niezależność, zdolność przekonywania i popęd seksualny.
Działając destruktywnie, przynosi agresywność, narzucanie przekonań, nietolerancję i kłótliwość.
Urodzeni w drugiej dekadzie ze względu na swój dynamizm i ambicję dochodzą zwykle do zamierzonego celu. Może to być zarówno kariera, jak i zdobycie ukochanej osoby. Wybitnie zdolni, bez trudu uczą się nowych rzeczy, choć najczęściej nie jest to wiedza głęboka, gdyż zbyt szybko nudzą się jedną czynnością. Interesujący ze względu na oryginalny, indywidualny sposób myślenia i działania nie okazują się najlepszymi podwładnymi, ponieważ nie potrafią bez protestu podporządkować się rozporządzeniom czy przyjąć za własne cudzego zdania. Działając natomiast w pełni samodzielnie, potrafią zaangażować się z niezwykłą pasją i samozaparciem w najtrudniejsze problemy. Bliźnięta urodzone w drugiej dekadzie często obdarzone są szczególnymi zdolnościami artystycznymi.

Z usposobienia raczej opanowane i rozsądne potrafią jednak wpadać w złość i awanturować się bez brania pod uwagę przyszłych konsekwencji. Z tego względu spotyka je wiele nieporozumień i kłopotów. Powabni zewnętrznie i interesujący ze względu na niebanalną umysłowość cieszą się powodzeniem u płci odmiennej. Sami ob¬darzeni gorącym sercem wcześnie wchodzą w związki małżeńskie.

III dekada
Trzecia dekada Bliźniąt, od 12 do 21 czerwca, znajduje się pod dodatkowym działaniem Słońca – symbolu energii i witalności. Wpływ Słońca powoduje zdolność do samorealizacji w życiu. Działając konstruktywnie, wzmaga zdolności twórcze, świadomość celów, siłę woli i poczucie własnej wartości. Działając negatywnie, powoduje powstanie takich negatywnych cech, jak pycha, próżność, egoizm i agresywność.
Bliźnięta urodzone w trzeciej dekadzie podlegają na ogół dobrym wpływom zarówno Merkurego, jak i Słońca. To ludzie obdarzeni siłą woli i energią, jak też poczuciem realizmu, co na ogół pozwala im unikać komplikacji życiowych. Z tego względu są to doskonali, inteligentni pracownicy, często zajmujący stanowiska kierownicze. Mają zdolności planowania strategicznego i umiejętność przekonywania, co sprawia, że mogą być sprawnymi, osiągającymi sukcesy przywódcami politycznymi i wojskowymi. Wszechstronnie uzdolnieni, a jednocześnie lubiący zmiany, potrafią z powodzeniem zmieniać zawody na diametralnie różne. Uczą się szybko, ale też szybko zapominają wiadomości, które nie są im potrzebne. Wiedza jest im przydatna głównie ze względów praktycznych do natychmiastowego wykorzystania. W stosunkach z ludźmi również kierują się pragmatyzmem. Zawsze skrupulatnie analizują sytuację, liczą się z realiami i nigdy nie próbują działać wbrew istniejącym ograniczeniom.

Raczej rzadko w tej dekadzie rodzą się idealiści, poświęcający życie dla jakiejś pięknej, ale nierealnej sprawy. Bliźnięta trzeciej dekady nie angażują się w działania, w których nie widzą szans powodzenia. To nie znaczy, że popierają jakiekolwiek zło, są na to zbyt szlachetni i mają zbyt głębokie poczucie sprawiedliwości, ale ich praktycyzm sprawia, że wolą działać ostrożnie.
Najczęściej, jak wszystkie Bliźnięta, obdarzeni są urodą i wdziękiem, a także silnym pociągiem seksualnym, kochają namiętnie i z wzajemnością. Jednakże nie bywają zbyt stali i zmieniają obiekt swych zainteresowań dość często.

Wróżbitka agnieszka

Wróżka online Justyna

Wróżka Justyna specjalistka od kart Tarota przewidzi i powie ci co Ciebie może spotkać oraz doradzić w jakim kierunku możesz się udać, aby nie stracić życiowej szansy. Aby poznać przyszłość Zadzwoń lub napisz sms do Wróżki.

napisz sms
zadzwoń
Wróżbita Maciej

Wróżbita Maciej

Wróżbita Maciej specjalista od kart Tarota przewidzi i powie ci co Ciebie może spotkać oraz doradzić może w jakim kierunku się udać, aby nie stracić życiowej nadziei. Aby poznać przyszłość Zadzwoń lub napisz sms do Macieja.

napisz sms
zadzwoń
Serwina

Tarocistka Renata

Tarocistka Renata specjalistka od kart Tarota przewidzi i powie ci co Ciebie może spotkać oraz doradzić w jakim kierunku możesz się udać, aby nie stracić życiowej szansy. Aby poznać przyszłość Zadzwoń lub napisz sms do Wróżki.

napisz sms
zadzwoń
0 0 votes
Daj ocenę