Horoskop Lew online

Horoskop Lew

Horoskop Lew online – Piątym znakiem zodiaku jest Lew. Słońce przebywa w nim od 23 lipca do 22 sierpnia. Jest to znak podległy Słońcu, podstawowemu źródłu energii na naszej planecie. Słońce wzmaga witalność, poczucie własnej indywidualności, zdolność do pełnej koncentracji, umiejętność wykorzystania talentów i możliwości. Człowiek urodzony pod jego wpływem ma umiejętność syntetycznego ujmowania zjawisk, właściwej oceny sytuacji i ludzi. Słońce opiekuje się wszystkimi Lwami, a także pierwszą dekadą Panny, drugą Barana i trzecią Bliźniąt.

Słońce, podobnie jak Księżyc, jest ciałem niebieskim o zmiennym charakterze. Swoim podopiecznym przynosi nie tylko zalety, ale i wady. Urodzone w korzystnym aspekcie Słońca dzieci Lwa mają wiele zalet, jak: umiłowanie ideałów, szlachetność, entuzjazm, siła woli, niezależność, godność, poczucie własnej wartości. Przy mniej korzystnych układach Słońca z innymi planetami cechy pozytywne zmieniają się w negatywne, takie jak: pycha, próżność, egoizm, arogancja, narzucanie własnej woli, tyrania.

Najsilniejszy wpływ wywiera Słońce między 23. a 41. rokiem życia. Żywiołem Lwa, Barana i Strzelca, czyli trygonu ognistego, jest ogień. Synowie ognia mają w sobie wielką siłę życiową należą do największych indywidualistów wśród wszystkich znaków. Żyją niezwykle intensywnie i zrobią wszystko, aby poznać smak życia zarówno z jego jasnej, jak i ciemnej strony. Przewaga elementu ognia przy korzystnym układzie planet powoduje, że Strzelec inspiruje działania innych, Lew jest twórcą tych działań, a pełen inicjatywy i odwagi Baran wykonawcą. Jeżeli układ planet jest nieharmonijny, ujawniają się: nadgorliwość, fanatyzm, egoizm, zbytnia impulsywność. W znaku Barana ogień jest gniewny, parzący, zmienny, zagrażający otoczeniu.

W znaku Strzelca – jasny, promienny i uwznioślający. W znaku Lwa natomiast – ogrzewający, rozjaśniający mrok, zachęcający do wygodnego odpoczynku w jego blasku.
Ze względu na pozycję Słońca w cyklu rocznym Lew wraz z Bykiem, Skorpionem i Wodnikiem należy do tzw. krzyża stałego, który przynosi swoim podopiecznym stałość i wytrwałość, ale również upór i zaborczość.


Szczęśliwy dzień – niedziela
Feralny dzień – sobota
Najbardziej wykształcony zmysł – wzrok
Metal – złoto
Kamień – topaz, bursztyn
Kolor – żółty, zioty
Szczęśliwa liczba – 1
Kwiat – słonecznik
Roślina – gałka muszkatołowa
Najbardziej podatne na choroby stawy, wątroba
Znaki przychylne Lew, Waga, Strzelec, Baran
Znaki neutralne – Bliźnięta, Rak, Panna, Koziorożec, Ryby
Znaki nieprzychylne – Skorpion, Byk, Wodnik

I dekada
Urodzeni w pierwszej dekadzie Lwa, między 23 lipca a 2 sierpnia, najsilniej ulegają wpływowi Słońca, choć podlegają również Saturnowi, który przypomina o istnieniu lub upływie czasu i konsekwencjach złego nim gospodarowania. Pierścienie Saturna symbolizują życiowe ograniczenia i narzuconą dyscyplinę zewnętrzną, prowadzącą do wewnętrznego opanowania. Wpływ Saturna wzmaga takie cechy, jak: odpowiedzialność, wytrwałość i ostrożność. Pomaga w zdobyciu umiejętności realistycznego i praktycznego stosunku do życia, zdolności właściwego planowania i działania.
Lwy urodzone w pierwszej dekadzie to osoby silne fizycznie i odporne psychicznie. Kochają życie i umieją z niego korzystać.
Są ambitne, żądne władzy, pieniędzy i zaszczytów. Nigdy nie zadowalają się zdobytą pozycją. Całe życie pną się w górę, nawet kosztem innych. To wybitni indywidualiści, nie lubiący pozostawać w cieniu. Rani to dotkliwie ich miłość własną. Mają skłonności do samouwielbienia, co sprawia, że nie zawsze cieszą się sympatią innych, ale nie przejmują się tym. W ogóle cudze zmartwienia i radości nie zaprzątają ich uwagi i stąd bierze się opinia, że są gruboskórni i nieczuli, zajęci jedynie sobą i własnym życiem. Lwy z pierwszej dekady to wielcy realiści. W ocenie innych biorą głównie pod uwagę ich przydatność dla własnych potrzeb. Życzliwi i opiekuńczy tylko w stosunku do osób posłusznych i uległych. Długo pamiętają krzywdę, polegającą przeważnie na pokrzyżowaniu ich osobistych planów i interesów. Są impulsywni i mściwi. Zresztą pod tym względem bywają szczerzy.

W pracy okazują się dobrymi organizatorami. Są ambitni i przedsiębiorczy, najlepsi w wolnych zawodach i na samodzielnych stanowiskach. W stosunku do podwładnych bywają konfliktowi, za wszelką cenę dążą do pozycji i autorytetu. W stosunkach towarzyskich są trudni, ponieważ działają impulsywnie, zależnie od nastroju. Bywają mili, serdeczni, uprzejmi, aby nagle, bez specjalnego powodu, zachować się arogancko i odpychająco. Jednakże ta impulsywność i agresja pomagają im niekiedy w dokonaniu czynów prawdziwie bohaterskich.

Zazwyczaj bywają inteligentni, nie lubią się jednak przemęczać, stąd ich wiedza może być powierzchowna, choć lubią wypowiadać się autorytatywnie na każdy temat. W miłości – bardzo namiętni, kochliwi, często zmieniają obiekt swych gorących uczuć.

II dekada
Urodzeni w drugiej dekadzie, między 3 a 12 sierpnia, są pod dodatkowym wpływem Jowisza. Jowisz – największa spośród planet krążących wokół Słońca – symbolizuje ekspansję, wiedzę, potrzebę doskonalenia siebie tak umysłowo, jak i emocjonalnie. Działając konstruktywnie, wzmacnia idealizm, szczerość, sprawiedliwość, szlachetność, mądrość i filozoficzną refleksję. Jeżeli wpływ jego jest negatywny, przejawiają się: wygodnictwo, nieodpowiedzialność, ograniczoność, snobizm, hipokryzja i niesprawiedliwość.
Urodzone pod wpływem tak silnych patronów jak Słońce i Jowisz Lwy z drugiej dekady wykazują pewne rozdwojenie uczuć, skrajność w postępowaniu, zmienność i uleganie nastrojom. Potrafią w ciągu sekundy z pobłażliwych i dobrodusznych liberałów przekształcić się w okrutnych tyranów. Z zarozumiałych pyszałków – w skromnych, ofiarnych społeczników. Pogłębiony, rozumowy stosunek do rzeczywistości ułatwia im podejmowanie działań, umiejętność zaś celnej argumentacji i wrodzony autorytet zapewniają im pomoc innych. Zresztą, jak wszystkie Lwy, żądne sławy i obdarzone silnym charakterem, starają się dostosować innych do siebie, wpływać na cudze decyzje i postępowanie. Sami rzadko ulegają cudzym wpływom. Pyszni i zarozumiali, uważają jedynie siebie za wyrocznię we wszystkich sprawach.
W drugiej dekadzie rodzi się najwięcej talentów artystycznych i myślicieli, a także społeczników, gotowych oddać życie dla idei. Choć Lew z początku sierpnia mocno związany jest z realnym życiem, często odznacza się nadnaturalną intuicją i umiejętnością zgłębiania tajemnic bytu. Podatny jest też na nastroje religijne, misteria i czary. Uwielbia podróże, poznawanie egzotycznych krajów, przygody i niespodzianki. Dobry sportowiec, pasjonuje się wszelkiego typu grami, z hazardowymi włącznie. Zamiłowanie do ryzyka i hazardu łączy się z tym, że Lew drugiej dekady nie przywiązuje nadmiernej wagi do dóbr materialnych. Owszem, ceni wygodne życie, ale nie za wszelką cenę. Jest szczodry, chętnie obdarza innych tym, co ma, sobie również nie odmawia niczego. Nic więc dziwnego, że często popada w tarapaty finansowe. A że jest urodzonym optymistą, to na ogół brak pieniędzy lub kłopoty życiowe nie są w stanie wyprowadzić go na długo z równowagi. W miłości jest równie niestały jak wszystkie Lwy. Wyróżnia się jednak większą serdecznością i delikatnością uczuć.

III dekada
Trzecią dekadą Lwa, trwającą od 13 do 22 sierpnia, opiekuje się dodatkowo Pluton – najodleglejsza planeta naszego układu. Skutki energii przekazywanej przez Plutona jego podopiecznym można po-równać do efektów wybuchu nuklearnego lub trzęsienia ziemi: niszczy bezpowrotnie istniejący dotąd świat. Pluton odkrywa te elementy natury ludzkiej, które tkwiły w podświadomości, a po ujawnieniu stają się źródłem nieoczekiwanych przemian i odnowienia istniejącego układu w pożądanym kierunku lub jego zniszczenia. Działając konsekwentnie, Pluton wzmacnia odwagę, siłę przebicia, regenerację sił, wytrwałość i zrozumienie własnej podświadomości. Destruktywne działanie Plutona ujawnia tendencję do izolowania się od społeczeństwa, przemoc, skłonności niszczycielskie, podejrzliwość i okrucieństwo.
Lwy z trzeciej dekady charakteryzuje zmienność poglądów połączona z bezkompromisową żądzą władzy. Bez skrupułów naginają prawo do swoich celów, ponieważ w ich życiu liczy się tylko to, co mogą wykorzystać dla własnego dobra. Są trudni do rozszyfrowania nawet dla najbliższych ze względu na to, że potrafią w krótkim czasie wygłaszać diametralnie różne opinie i prezentować skrajnie odmienne typy zachowań. Wyposażeni w ogromną ambicję i siłę przebicia stosunkowo łatwo zajmują wysokie stanowiska. W karierze pomocne im są: wrodzony autorytet i odwaga w podejmowaniu ryzykownych decyzji. Te dwie cechy sprawiają, że w tej dekadzie rodzą się wybitni dowódcy i genialni inżynierowie, a także niebezpieczni awanturnicy, ponieważ czasem odwaga połączona z brakiem skrupułów przekształca się w niepohamowaną agresję. Szybcy w działaniu i przedsiębiorczy w lot chwytają każdą nadarzającą się okazję do odniesienia sukcesu. W utrzymaniu zaś osiągniętej pozycji pomagają im pewność siebie i silna wola, a także duża inteligencja. W stosunkach z ludźmi są zbyt impulsywni i egoistyczni. Mało więc mają prawdziwych przyjaciół. W miłości podobni do Lwów z poprzednich dekad: kochają gorąco, ale krótko. Przeważnie nie nadają się do stałych związków.

Wróżbitka agnieszka

Wróżka online Justyna

Wróżka Justyna specjalistka od kart Tarota przewidzi i powie ci co Ciebie może spotkać oraz doradzić w jakim kierunku możesz się udać, aby nie stracić życiowej szansy. Aby poznać przyszłość Zadzwoń lub napisz sms do Wróżki.

napisz sms
zadzwoń
Wróżbita Maciej

Wróżbita Maciej

Wróżbita Maciej specjalista od kart Tarota przewidzi i powie ci co Ciebie może spotkać oraz doradzić może w jakim kierunku się udać, aby nie stracić życiowej nadziei. Aby poznać przyszłość Zadzwoń lub napisz sms do Macieja.

napisz sms
zadzwoń
Serwina

Tarocistka Renata

Tarocistka Renata specjalistka od kart Tarota przewidzi i powie ci co Ciebie może spotkać oraz doradzić w jakim kierunku możesz się udać, aby nie stracić życiowej szansy. Aby poznać przyszłość Zadzwoń lub napisz sms do Wróżki.

napisz sms
zadzwoń
0 0 votes
Daj ocenę