Horoskop Panna online

Horoskop Panna

Horoskop Panna online – Między 23 sierpnia a 22 września Słońce znajduje się w znaku Panny, znaku końca lata. Gwiazdozbiór ten zarządzany jest przez Merkurego, najmniejszą
i krążącą najbliżej Słońca planetę naszego układu. Szybkość, z jaką krąży ona po orbicie, stała się powodem nadania jej imienia mitycznego posłańca bogów. Merkury to patron kupców, podróżników, uczonych, dyplomatów, astrologów, alchemików i złodziei. W astrologii odpowiedzialny jest za sposób porozumiewania się człowieka z otaczającym go światem oraz koordynację wiedzy z doświadczeniem. Osoba urodzona pod znakiem Merkurego umie zaadaptować się w każdym środowisku dzięki sprawności intelektualnej, połączonej z umiejętnością praktycznego jej wykorzystania. Pomocny w tym jest wrodzony spryt, dowcip, jasność wysłowienia się, zarówno w mowie, jak i w piśmie. Oprócz Panny Merkury patronuje Bliźniętom, pierwszej dekadzie Byka i Strzelca oraz drugiej Raka. Wpływ tej planety trwa przez cale życie, najsilniej jednak oddziałuje na charakter ludzi urodzonych rano i przed południem.

Działając pozytywnie, Merkury daje Pannom interesującą osobowość, jasny, logiczny umysł, zdolność analizy i syntezy, łatwość nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi, umiejętność współpracy i talenty organizacyjne. Przy niekorzystnych układach planet może jednak przynieść takie wady, jak: chęć błyszczenia w otoczeniu za wszelką cenę, pragnienie dążenia do dominacji, krytykanctwo, amo- ralność i zbytnią pedanterię.
Żywiołem Panny, podobnie jak Byka i Koziorożca, jest ziemia. Żywioł ten sprawia, że Panny są praktyczne, pracowite i stałe w poglądach. W pracy bywają na ogół skrupulatne i systematyczne, brakuje im jednak trochę fantazji i życiowej lekkości.

Ze względu na pozycję Słońca w cyklu rocznym Panna wraz z Bliźniętami, Strzelcem i Rybami należy do tzw. krzyża zmiennego, co daje lotność umysłu, umiejętność wyciągania wniosków, zdolność przystosowania się do zmiennych warunków.
Element ziemi i układ gwiazd sprawiają, że Panny mają naturę miękką kobiecą, raczej bierną, charakter melancholijny, a usposobienie pesymistyczne.

Szczęśliwy dzień – środa Feralny dzień czwartek
Najlepiej wykształcony zmysł – słuch Meta! – rtęć, złoto
Kamień – szafir, agat, kryształ górski
Kolor – popielaty
Szczęśliwa liczba 3
Kwiat – hiacynt, jaśmin
Roślina – żyto, pszenica, leszczyna
Najbardziej podatny na choroby – żołądek
Znaki przychylne Panna, Byk, Koziorożec, Skorpion
Znaki neutralne – Baran, Rak, Lew, Waga, Wodnik
Znaki nieprzychylne – Strzelec, Ryby, Bliźnięta


I dekada
Pierwszą dekadą Panny, od 23 sierpnia do 1 września, dodatkowo opiekuje się Słońce. Wpływ Słońca pogłębia umiejętność praktycznego wykorzystania wrodzonej inteligencji i zdobytej wiedzy, wzmacnia procesy twórcze, a także powoduje rozwój ambicji, potrzebę władzy i wzmacnia wiarę we własne siły. Osoby z pierwszej dekady z reguły są obdarzone nieprzeciętnymi zdolnościami do nauk ścisłych. Wielu jest wśród nich naukowców, genialnych inżynierów i odkrywców. Te osiągnięcia zawdzięczają nie tylko swojej inteligencji, ale również wytrwałości i systematyczności w pracy. Są to bez wątpienia bardzo wartościowi pracownicy, co jednak nie idzie w parze z ich popularnością towarzyską. Zżera ich bowiem ambicja i chęć wybicia się za wszelką cenę, nawet gdy odbywa się to kosztem innych.

Panny z pierwszej dekady to często egoiści, u których poczucie własnej wartości przeradza się nierzadko w pychę, a sukcesy stają się źródłem arogancji. Zresztą zadowolenie z siebie czują naprawdę dopiero wówczas, kiedy zapewniają sobie dominację nad otoczeniem. To jednak przychodzi im z trudem, ponieważ potrzeba władzy nie idzie w parze ze stanowczością w przeprowadzaniu swoich zamierzeń. Mimo świadomości swej przewagi intelektualnej w gruncie rzeczy są nieśmiali i ulegają wpływom, tak że osoba o silniejszym charakterze łatwo może ich zmusić do uległości. W stosunku do słabszych psychicznie, mniej utalentowanych i zajmujących niższe stanowiska bywają jednak władczy, pogardliwi i lekceważący. W ogóle nie cenią zbytnio takich wartości, jak dobroć, wyrozumiałość, bezinteresowność i serdeczność. Przyjacielskie kontakty z innymi ludźmi utrudnia im również skryty, zamknięty charakter i skłonności samotnicze. Najlepiej czują się odizolowani w czterech ścianach swojego domu. To nie znaczy, że nie przywiązują wagi do czysto zewnętrznych stron życia. Cenią sobie dobrą kuchnię, ładne wnętrza, wytworne ubrania, a że mają dobry gust, z reguły są eleganccy, a ich mieszkania zadbane. Starają się jednak nigdy nie żyć ponad stan, są oszczędni i zapobiegliwi, mają zawsze odłożony grosz na „czarną godzinę”. W życiu osobistym bywają niezbyt szczęśliwi, ponieważ za małą wagę przykładają do cudzych uczuć i potrzeb. Bywa wśród nich dużo osób samotnych.

II dekada
Drugiej dekadzie Panny, od 2 do 11 września, oprócz Merkurego patronuje również Wenus – bogini miłości, piękna i harmonii. Połączone wpływy obu planet sprawiają, że osoby z tej dekady mają ogromną łatwość w nawiązywaniu kontaktów z otoczeniem. Merkury sprawia, że kontakty te są racjonalne i wypływają z logicznych przesłanek, Wenus natomiast dodaje do tego silne zabarwienie uczuciowe i potrzebę harmonijnych układów.
Działając pozytywnie, Wenus wzmacnia pogodę ducha, poczucie piękna i urok osobisty. Jeżeli układ gwiazd jest mniej korzystny, co zdarza się jednak rzadko, mogą pojawić się takie wady, jak; lenistwo, niemoralność, zbytni sentymentalizm, powierzchowność i próżność. Jednakże przy najgorszych nawet cechach zawsze pod wpływem Wenus będzie się u nich rysować dążność do harmonii i piękna.
Urodzeni w drugiej dekadzie odznaczają się większym urokiem osobistym i talentami towarzyskimi niż ci z pierwszej dekady. Są równie utalentowani i pracowici, mają jednak w sobie więcej wyrozumiałości dla cudzych wad i niedociągnięć. Bardzo ambitni, starają się osiągnąć wysoką pozycję w społeczeństwie, co ułatwiają im wrodzone zdolności do interesów i handlu. Interesują się również polityką i mogą na tym polu zrobić karierę dzięki posiadanym talentom dyplomatycznym, umiejętności przewidywania, a także wy-korzystaniu zdobytego doświadczenia. Interesują się również sztuką i kulturą, co nierzadko łączy się ze zdolnościami muzycznymi. We wszystkim, co robią, bywają systematyczni, skrupulatni i niezwykle pracowici.
W życiu rodzinnym, niestety, niezbyt szczęśliwi. Mimo że są dużo bardziej serdeczni niż Panny z pierwszej dekady, jednakże zbyt zajęci pracą i karierą za mało czasu poświęcają sprawom uczuciowym.

III dekada
Trzecia dekada Panny, od 12 do 22 września, przebiega pod podwójnym wpływem Merkurego. Tak silny wpływ tej planety po-woduje, że ludzie urodzeni w tym czasie mają zarówno zalety, jak i wady wynikające z pozytywnego i negatywnego jej wpływu.
Panny z trzeciej dekady podejmują działania tylko wtedy, kiedy powód tych działań jest – według nich – uzasadniony logicznie i praktycznie. Nie zaangażują się w nic, co nie ma racjonalnego wy-tłumaczenia. Ta cecha sprawia, że osiągają zwykle sukcesy w interesach i handlu i jeżeli ponoszą jakąś stratę, nie jest to na pewno wynik ich lekkomyślności lub braku przezorności. W osiąganiu sukcesu pomaga im głównie umiejętność postrzegania i analizowania zjawisk, a także dociekliwość, spryt i elokwencja. Kiedy już zdecydują się na działania, ich poczynania charakteryzuje stanowczość i konsekwencja. Nie cofają się przed trudnościami. Są inteligentni, systematyczni i wytrwali, podobni do Panien z dwóch poprzednich dekad. Ich kontakty z ludźmi opierają się również na racjonalnej, a nie uczuciowej, zasadzie. Najczęściej szukają osób, które mogą im być w ten czy inny sposób przydatne. Nie stanowią dobrego materiału na prawdziwych przyjaciół i zaufanych powierników cudzych sekretów, gdyż nierzadko w ich stosunku do bliźnich przejawia się wyrachowanie, a nawet cynizm. Ze względu jednak na interesującą osobowość i dużą inteligencję, a także umiejętność adaptacji
w każdym otoczeniu bywają pożądani w towarzystwie. Mało jednak przejmują się cudzymi sprawami.
Panny z trzeciej dekady bardzo dużo uwagi poświęcają natomiast sobie, głównie własnemu zdrowiu. Jednakże bywa na ogół tak, że zupełnie zdrowe Panny z tej dekady troszczą się o siebie ponad miarę. To urodzeni hipochondrycy. Przewidują również jakieś nieszczęścia, co łączy się z charakterystycznym dla nich pesymizmem. Aby zagłuszyć dręczący ich stale niepokój, chętnie pogrążają się w przyjemnościach życiowych. Bardzo sobie cenią dobrą kuchnię, odpoczynek, ładne przedmioty. W życiu osobistym są umiarkowanie szczęśliwi, ale zbyt zajęci sobą, aby czerpać przyjemność z obdarzania kogoś uczuciem.

Wróżbitka agnieszka

Wróżka online Justyna

Wróżka Justyna specjalistka od kart Tarota przewidzi i powie ci co Ciebie może spotkać oraz doradzić w jakim kierunku możesz się udać, aby nie stracić życiowej szansy. Aby poznać przyszłość Zadzwoń lub napisz sms do Wróżki.

napisz sms
zadzwoń
Wróżbita Maciej

Wróżbita Maciej

Wróżbita Maciej specjalista od kart Tarota przewidzi i powie ci co Ciebie może spotkać oraz doradzić może w jakim kierunku się udać, aby nie stracić życiowej nadziei. Aby poznać przyszłość Zadzwoń lub napisz sms do Macieja.

napisz sms
zadzwoń
Serwina

Tarocistka Renata

Tarocistka Renata specjalistka od kart Tarota przewidzi i powie ci co Ciebie może spotkać oraz doradzić w jakim kierunku możesz się udać, aby nie stracić życiowej szansy. Aby poznać przyszłość Zadzwoń lub napisz sms do Wróżki.

napisz sms
zadzwoń
0 0 votes
Daj ocenę