Horoskop Waga online

Horoskop Waga

Horoskop Waga online – Od 23 września do 23 października Słońce znajduje się w znaku Wagi. Jest to okres jesiennego zrównania dnia z nocą. Być może zrównanie światła i mroku dało nazwę temu znakowi zodiaku, Waga znajduje się pod patronatem Wenus – najjaśniejszej i najbliższej Ziemi planety.

Wenus, oprócz Wagi, opiekuje się również Bykiem, pierwszą dekadą Raka i Wodnika, drugą Panny, trzecią Skorpiona. Wpływ tej planety jest najsilniejszy między 5. a 23. rokiem życia. Wenus, nosząca imię rzymskiej bogini miłości, jest symbolem piękna i harmonii. U ludzi urodzonych pod jej wpływem dominują właśnie te dwie cechy: dążenie do harmonii egzystencji poprzez stosowanie się do systemu wartości etycznych, a także dążenie do piękna i umiejętności jego tworzenia.

Dzieci Wenus mają urodę i wdzięk osobisty, talenty artystyczne oraz łatwość kontaktów z ludźmi i zwierzętami. Z tym, że podstawą tych kontaktów nie są logiczne ani racjonalne przesłanki, lecz wyłącznie względy emocjonalne i estetyczne.

Działając konstruktywnie, Wenus przynosi w darze pogodę ducha, uprzejmość, uczuciowość, talenty towarzyskie, poczucie taktu, umiłowanie piękna i urok osobisty. Kiedy układy gwiezdne są niekorzystne, ujawniają się wówczas takie cechy, jak: lenistwo, niemoralność, niechlujstwo, brak taktu, przewrażliwienie i próżność. Nawet jednak przy negatywnych cechach charakteru u osób urodzonych pod opieką bogini miłości przeważać będzie harmonia i piękno. Żywiołem Wagi, podobnie jak Bliźniąt i Wodnika, jest powietrze – symbol ruchu, zmienności i intelektu. W wypadku Wag jest to umysłowość artystyczna.
Ze względu na pozycję Słońca w cyklu rocznym Waga razem z Baranem, Rakiem i Koziorożcem należy do tzw. krzyża kardynalnego.

Powszechnie uważa się, że znaki kardynalne są inicjatorami wielkich przedsięwzięć. U Wagi należy to kojarzyć raczej z tworzeniem dzieł sztuki niż techniki, w każdym razie dzieł o wielkiej wewnętrznej harmonii. Krzyż kardynalny to również symbol woli i wytrwałości w podejmowanych działaniach.


Szczęśliwy dzień – piątek Feralny dzień wtorek Najlepiej wykształcony zmysł słuch Metal – miedź
Kamień – szmaragd, agat, szafir
Kolor – pomarańczowy, niebieski
Szczęśliwa liczba 6
Kwiat – niezapominajka, maciejka, róża
Roślina – macierzanka, majeranek, sosna
Najbardziej podatne na choroby – serce
Znaki przychylne – Waga, Wodnik, Baran, Lew
Znaki neutralne – Byk, Panna, Strzelec, Koziorożec
Znaki nieprzychylne Rak, Skorpion, Ryby, Bliźnięta


I dekada
Pierwsza dekada Wagi, od 23 września do 2 października, znajduje się pod dodatkową opieką Księżyca, który związany jest z podświadomością, instynktami, nastrojami i ekspresją. To oddziaływanie Księżyca sprawia, że ludzie z pierwszej dekady są trudni do jednoznacznej oceny, ponieważ wpływ Księżyca jest niezwykle zróżnicowany. Kiedy jest dodatni, rozwijają się takie cechy, jak: wrażliwość, skromność, uprzejmość, pamięć, wyobraźnia, wdzięk osobisty. Natomiast przy destruktywnym wpływie ujawniają się: nadwrażliwość, nieśmiałość, brak silnej woli, lenistwo i bojaźliwość.
Trzeba jednak stwierdzić, że nie ma Wag z tej dekady, u których nie przeważałyby cechy dodatnie, a połączone wpływy Wenus i Księżyca sprawiają, że to najbardziej czarujące ze wszystkich Wag.

Obdarzone wielkim urokiem osobistym, romantyczne i z lekka melancholijne, łatwo zjednują sobie ludzi, a że same są bardzo towarzyskie, zwykle bywają otoczone dużym gronem sympatyków i przyjaciół. Ich popularność wśród bliźnich podnosi również fakt, że to osoby wrażliwe, delikatne i łagodne, a jednocześnie bezstronne i sprawiedliwe w swoich opiniach. Osoby urodzone w pierwszej dekadzie bywają idealnymi powiernikami cudzych sekretów, wysłuchują ich ze zrozumieniem i dochowują powierzonej im tajemnicy. Umieją poza tym doskonale doradzić rozwiązanie w jakiejś trudnej sprawie, ponieważ dzięki rozwiniętej podświadomości i wyjątkowej wyobraźni potrafią wczuć się w cudzą osobowość.
W życiu zawodowym na ogół czynni i energiczni, chyba że praca jest nużąca psychicznie, co potrafi ich odstraszyć od najbardziej nawet opłacalnych zajęć. W ogóle sprawy psychiczne u Wag z pierwszej dekady odgrywają zasadniczą rolę.

To urodzeni artyści, nawet w zawodach, które postronnemu obserwatorowi wydają się dalekie od sztuk pięknych. W każdej czynności umieją wydobyć na plan pierwszy pierwiastek piękna i harmonii, każde dzieło naznaczone jest 1 elementem artyzmu.

Umiarkowani w korzystaniu z przyjemności życiowych, prowadzą spokojny tryb życia, najchętniej z dala od wielkich miast i w łączności z przyrodą.

Bardziej zajmują ich sprawy ducha niż ciała i wie¬le energii poświęcają wewnętrznemu doskonaleniu się. Mało wśród nich jest hazardzistów, narkomanów, przestępców, wielu natomiast myślicieli i poetów, a także księży i nauczycieli.
Najczęściej są szczęśliwi w małżeństwie, ponieważ dzięki wyjątkowej intuicji potrafią doskonale dobierać sobie partnerów, podobnych do nich z usposobienia i temperamentu.

II dekada
Drugiej dekadzie Wagi, od 3 do 13 października, patronuje Saturn, który kojarzy się z upływem czasu i przestrzega przed jego marnotrawieniem. Symbolizuje on dążenie człowieka do realizmu i praktycyzmu życiowego, do konkretyzowania powziętych planów, do zastanowienia się nad sensownością wyznawanych idei i podjętych zadań. Wpływ Saturna przejawia się w takich pozytywnych cechach, jak: odpowiedzialność, wytrwałość, ostrożność, punktualność, zdrowy rozsądek, a także w wadach: pesymizmie, podejrzliwości, uporze, ograniczoności i złośliwości.
Urodzeni w tej dekadzie do zalet wynikających z wpływu Wenus, a więc urody, wdzięku osobistego, talentów towarzyskich i artystycznych, dodają zalety (rzadziej wady) będące wynikiem oddziaływania Saturna.

To najczęściej osoby ambitne, wytrwałe i skrupulatne, a przy tym obdarzone polotem i twórczą inwencją. Nie tylko doskonale wykonują powierzone im zadania, ale zawsze dodają coś od siebie, jakiś rys indywidualny, artystyczny. Lubią cudzy podziw i cieszą się uznaniem, także w bardzo konkretnej formie. Przywiązują bowiem dużą wagę do zdobywania dóbr zarówno materialnych, jak i duchowych, ale nie ma w tym ani cienia skąpstwa. Chętnie dzielą się z bliźnimi zarówno jednym, jak i drugim. W przyjaźni są uczciwi i lojalni. Wobec potrzebujących rady bywają rozsądni, sprawiedliwi i bezstronni. Cieszą się zasłużoną popularnością i przyjaźnią wśród szerokich kręgów znajomych. Pozycję i dobrobyt osiągają stosunkowo łatwo i szybko. Oszczędni i pracowici, potrafią ograniczać swoje wydatki, choć czasem wydają ciężkie pieniądze na chwilową zachciankę.

Mimo że zdrowie Wag jest raczej przeciętne, dożywają późnych lat, ponieważ umieją się oszczędzać i racjonalnie gospodarować swoimi siłami. W stosunkach z innymi ludźmi kierują się przeważnie uczuciami i zdolni są do czynów altruistycznych, ale biorą również pod uwagę sprawy praktyczne. Doceniają pożyteczne znajomości, umieją dbać o czyjeś względy, potrafią być mili i dokładni jedynie dla interesu. Cenią przyjemności życiowe, dobre jedzenie, wygody, rozrywki, choć nigdy nie stanowi to dla nich celu samego w sobie. Ich wady to upór, wygodnictwo i niefrasobliwość, a także wybuchowość.
Tak jak większość Wag, bywają urodziwi, o gorącym sercu i temperamencie. Wcześnie wstępują w związki małżeńskie i najczęściej żyją w nich szczęśliwie.


III dekada
Trzecią dekadą Wagi, od 14 do 23 października, opiekuje się Jowisz – największa z planet krążących wokół Słońca. Tak jak jego mitologiczny imiennik – ojciec bogów i ludzi – symbolizuje wiedzę, dążność do zrozumienia i poznania otaczającego świata i samego siebie. Nie tylko zresztą poznania siebie, ale i doskonalenia, zarówno jeżeli chodzi o uczucia, jak i o umysł.
Jowisz działając konstruktywnie, wzmacnia intelekt, wiarę, optymizm, altruizm, szlachetność i otwartość. Jeżeli jego wpływ jest destruktywny, pojawiają się takie cechy, jak: ograniczoność, bigoteria, naiwność, fanatyzm i niesprawiedliwość.
Wagi z trzeciej dekady, mając takich patronów jak Wenus i Jowisz, do właściwej im uczuciowości i poczucia harmonii dodają rozwagę i ambicję stałego doskonalenia duchowego. To osoby wielkoduszne, sprawiedliwe i pełne dobrej woli. Trudno je rozgniewać, choć potrafią być groźne i zdolne zmiażdżyć przeciwnika. Szanują ład społeczny, przekonania ich są konserwatywne i idealistyczne. Przychylne ludziom i uczynne, cieszą się powodzeniem i sympatią otoczenia. Wyposażone w żywy, abstrakcyjny umysł i zdolność realistycznego spojrzenia na świat, znakomicie radzą sobie z przeciwnościami losu i mogą być wzorem zaradności i optymizmu. Ludzie bardzo chętnie poddają się ich kierownictwu i opiece, a dla wielu stanowią ideał do naśladowania. Ich życie cechuje zawsze rozmach i swoboda, wielkie plany, wielkie realizacje, nigdy jednak nie wykraczające poza wyznaczone normami moralnymi granice. Urodzeni w trzeciej dekadzie są odważni i zgodnie z własnym kodeksem przeciwstawiają się każdemu złu, nie bojąc się największych nawet potęg i autorytetów. To obdarzeni charyzmą przywódcy społeczni, obiektywni i bezkompromisowi, a przy tym umiejący oceniać i działać realistycznie. Dzięki tej umiejętności oceny i zdolności trafnego przewidywania stosunkowo łatwo osiągają pozycję i dobrobyt materialny. Uprawiają różne zawody, jednakże na każdym stanowisku unikają uzależnienia i stagnacji.
Patronat zarówno Wenus, jak i Jowisza obdarza Wagi z trzeciej dekady sugestywnym wdziękiem, ułatwiającym im kontakty z innymi ludźmi, w tym także z płcią odmienną. Są to ludzie bardzo towarzyscy, optymistyczni i ufni. W miłości pełni temperamentu i zmysłowości. Mimo umiłowania wolności i swobody wysoko cenią legalne związki małżeńskie i bardzo wcześnie w nie wchodzą.

Wróżbitka agnieszka

Wróżka online Justyna

Wróżka Justyna specjalistka od kart Tarota przewidzi i powie ci co Ciebie może spotkać oraz doradzić w jakim kierunku możesz się udać, aby nie stracić życiowej szansy. Aby poznać przyszłość Zadzwoń lub napisz sms do Wróżki.

napisz sms
zadzwoń
Wróżbita Maciej

Wróżbita Maciej

Wróżbita Maciej specjalista od kart Tarota przewidzi i powie ci co Ciebie może spotkać oraz doradzić może w jakim kierunku się udać, aby nie stracić życiowej nadziei. Aby poznać przyszłość Zadzwoń lub napisz sms do Macieja.

napisz sms
zadzwoń
Serwina

Tarocistka Renata

Tarocistka Renata specjalistka od kart Tarota przewidzi i powie ci co Ciebie może spotkać oraz doradzić w jakim kierunku możesz się udać, aby nie stracić życiowej szansy. Aby poznać przyszłość Zadzwoń lub napisz sms do Wróżki.

napisz sms
zadzwoń
0 0 votes
Daj ocenę