Horoskop Wodnik online

Horoskop Wodnik

Horoskop Wodnik online – Powrót do życia po zimowym śnie łączy się z wejściem Słońca w znak Wodnika. Słońce przebywa w nim od 21 stycznia do 20 lutego. Wodnik jest znakiem podległym Uranowi – planecie reprezentującej oryginalność myśli, zdolność do inspirowania otoczenia, nowe środki ekspresji, a także skłonność do zaskakujących, niezwykłych reakcji. Uran wpływa na powstanie takich zalet, jak: oryginalność, wynalazczość, postępowość, niezależność, umiłowanie wolności, tolerancja lub przy niekorzystnej pozycji w horoskopie wad takich, jak: ekscentryczność, fanatyzm, nietolerancja, anarchizm, nieobliczalność. Uran, oprócz Wodnika, patronuje drugiej dekadzie Skorpiona i trzeciej Koziorożca.

Żywiołem Wodnika, jak również Bliźniąt i Wagi, jest powietrze. Żywioł ten w astrologii utożsamiany jest z intelektem. W wypadku Wodnika jest to umysł intuicyjny.
Ze względu na pozycję Słońca w cyklu rocznym Wodnik należy do tzw. krzyża stałego, który przynosi stałość przekonań i wytrwałość.

Szczęśliwy dzień – sobota
Feralny dzień – niedziela
Najlepiej wykształcony zmysł – słuch
Metal – platyna
Kamień – szafir, bursztyn
Kolor – brązowy
Szczęśliwa liczba – 4
Kwiat – stokrotka
Roślina – azalia
Najbardziej podatny na choroby – układ nerwowy

Znaki przychylne Waga, Wodnik, Bliźnięta, Strzelec, Baran, Lew

Znaki neutralne – Byk, Panna, Koziorożec

Znaki nieprzychylne – Rak, Skorpion, Ryby


I dekada
Pierwszą dekadą Wodnika, od 21 do 30 stycznia, opiekuje się dodatkowo Wenus – symbol miłości, harmonii i piękna. Dzieci pierwszej dekady to typowe pięknoduchy, w najlepszym znaczeniu tego słowa. Nie przywiązują wagi do spraw materialnych, praktycznych, codziennych, obchodzą je jedynie idee, wyższe racje i najszerzej po-jęte sprawy duchowe. Błyskotliwe i o wysokim poziomie intelektualnym wnoszą w dorobek społeczny bardzo znaczący wkład. Ponad wszystko cenią niezależność. Potrafią poświęcić całe życie walce o ideały wolności, postępu i rozwoju. Wodniki z pierwszej dekady to zdeklarowani indywidualiści, nie poddający się nawykom obyczajowym, walczący z utartymi poglądami, zastraszeniem i przemocą. W stosunkach z ludźmi są niezwykle tolerancyjni, nigdy nie narzucają własnego zdania. Wielkoduszni, łatwo wybaczają cudze winy, nigdy się nie mszczą. Nie wykorzystują też cudzej słabości dla własnych celów. Nie uczestniczą w rozgrywkach personalnych, koteriach, nie kierują się prywatą. Bez wahania natomiast bronią pokrzywdzonych, choć bez użycia przemocy i siły, obcych ich naturze. Walczą intelektem, siłą moralną, próbują przeciwnika przekonać, a nie pokonać. To ludzie wielkiej odwagi i wielkiej moralności. Ich idealizm i brak praktycyzmu życiowego sprawiają, że przeżywają trudności w codziennym życiu. Niepowodzenia powodują chwilowe załamania, ale wielka siła wewnętrzna zawsze pozwala im się z tego wydobyć. Niezwykle uczynni i przepełnieni braterskimi uczuciami są wiernymi, niezawodnymi przyjaciółmi. W pracy, aby mogli odczuwać pełne zadowolenie, muszą mieć dużo swobody i możliwość rozwinięcia wyobraźni i inwencji. Dlatego bardzo dobrze czują się w wolnych zawodach. Doskonali w pracy zespołowej z uwagi na umiejętność inspiracji i nowatorstwo. Chociaż owoce ich pracy przynoszą otoczeniu niemałe korzyści, rzadko jednak chwalą się swoimi zasługami, nie dbają o kariery ani nagrody. Z tego powodu nie należą do ludzi zamożnych. W miłości są idealistami. Pociąga ich tajemniczość, niedomówienia, inność, sami też są nieprzeniknieni, często do tego stopnia, że nie dają odczuć swojej miłości. Zakochują się zresztą łatwo, ponieważ wyjątkowo szybko ulegają fascynacji, dają się oczarować. Zgodnie ze swoją naturą pozwalają partnerom na zmienność, nie czują zazdrości, są niesłychanie liberalni. Naprawdę ważne są dla nich obopólne zrozumienie, przyjaźń, świeżość uczuć. Często całe życie pozostają w wolnym związku, ponieważ małżeństwo i legalizacja nie są im potrzebne.


II dekada
Druga dekada Wodnika, od 31 stycznia do 9 lutego, podporządkowana jest dodatkowo Saturnowi – mrocznej planecie, symbolizującej ograniczenia związane z upływem czasu. Połączone wpływy Urana i Saturna sprawiają, że Wodniki drugiej dekady są bardzo nieufne i wrażliwe. Ich indywidualizm i potrzeba niezależności są niesłychanie rozwinięte, nie znoszą żadnego zaszufladkowania, ustalonych schematów, narzuconych struktur. Całą mocą swego ducha dążą do pełnej wolności i osiągają ją nawet kosztem największych wyrzeczeń. Ich główną cechą jest niezwykłe uduchowienie, często prowadzące do mistycyzmu i fanatyzmu. To wyjątkowe uduchowienie, połączone z wysokim rozwojem intelektualnym i potrzebą nieskrępowanej niczym wolności, prowadzić może do tworzenia nowych, rewolucyjnych idei, formułowania awangardowych poglądów, czasem głoszenia utopii i herezji. W każdym wypadku działanie Wodników z drugiej dekady nacechowane jest oryginalnością i niekonwencjonalnością. Mimo że dysponują ogromną siłą psychiczną i wolą walki o niezależność osobistą, Wodniki z tej dekady rzadko kiedy odczuwają zadowolenie z życia. Prześladują je uczucia zwątpienia, pesymizmu i melancholii. Nie dowierzają ani sobie, ani innym. Łatwo ulegają załamaniom nerwowym, frustracjom w życiu osobistym i zawodowym. Sami bardzo uczynni, lojalni, zawsze gotowi do pomocy, nie wierzą zbytnio w ludzką życzliwość i to odsuwa ich od otoczenia. Ponieważ są z natury małomówni, często trudno jest przeniknąć ich udręki. Wodnik z początku lutego o wątpliwościach zapomina jedynie w działaniu. Kocha ruch i zmiany. Ma energię, wysokie kwalifikacje i zdolności innowacyjne. W działania zespołowe wnosi inspiracje duchowe i artystyczne. Inicjuje przemiany. Musi jednak być przekonany o życzliwości otoczenia, inaczej odsuwa się i działa w pojedynkę. W tej dekadzie często rodzą się wybitni wynalazcy, odkrywcy, a także artyści, pisarze, malarze, filmowcy. Niekonwencjonalność, typowa dla urodzonych w drugiej dekadzie, przejawia się także w miłości. Nie gorszą ich dewiacje seksualne, miłość w trójkącie, czworokącie itp. Nie znoszą jedynie nieuczciwej gry miłosnej. Gardzą wybiegami, cenią jedynie uczciwość i szczerość, prawdziwą przyjaźń w miłości. Sami są w tej grze uczciwi i jeżeli przestaną kochać, zdradzą, mówią o tym lojalnie. Nie są to jednak łatwi partnerzy w małżeństwie i dużo lepiej sprawdzają się w wolnym związku.

III dekada
Trzecia dekada Wodnika, od 10 do 20 lutego, naznaczona jest wpływem Neptuna. Energia tej planety wprowadza pewien chaos emocjonalny, nie zawsze trafne oceny rzeczywistości, nadwrażliwość i idealizm. W trzeciej dekadzie ujawniają się sprzeczne wpływy Neptuna i Urana. Uran to indywidualizm, Neptun – zbiorowość z typowymi dla życia w społeczeństwie uczuciami altrui stycznym i: braterstwem, współczuciem i chęcią pomocy. Wodniki z trzeciej dekady to zabłąkani w realnym świecie marzyciele. Ich wyidealizowana ocena świata i ludzi prowadzić może zarówno do humorystycznych, jak i tragicznych konsekwencji. Intelektualnie stoją na bardzo wysokim poziomie, jednakże ich umiejętność praktycznego, codziennego bytowania jest prawie żadna. To spośród Wodników z trzeciej dekady wywodzą się ponad miarę roztargnieni naukowcy, których przygody stają się źródłem dowcipów i anegdot. Tak jak wszystkie Wodniki nie umieją i nie chcą wyciągać praktycznych korzyści ze swoich umiejętności i zdolności. Kariera, pieniądze to nie są cele, którym ich zdaniem warto poświęcać uwagę. Oczywiście mogą zdobyć fortunę dzięki niezwykłemu wynalazkowi czy odkryciu, a zrobić karierę wtedy, gdy otoczenie prawidłowo oceni ich ponadprzeciętne zdolności, ale sami o to zabiegać nie będą. Ich światem jest świat po- nadzmysłowy, niematerialny. Są naprawdę wyjątkowo uduchowieni,
0 bogatym życiu wewnętrznym, niezwykle rozwiniętej wyobraźni
1 wrażliwej psychice. Ich przeżycia wewnętrzne graniczą z ekstazą, wiele znaczy dla nich intuicja, przeczucia, podświadomość. Bardzo delikatni, wrażliwi, nieśmiali, niezwykle głęboko przeżywają wyrządzoną im krzywdę. Nierzadko występują u nich depresje i załamania psychiczne. Często pozorną obroną staje się alkoholizm i narkomania. W życiu zbiorowym to nieocenieni partnerzy. Zawsze gotowi pomóc, poświęcić się, oddać ostatni grosz i ostatnią koszulę. W przyjaźni bezwzględnie uczciwi i lojalni. W pracy wyróżniają się zdolnościami inspirowania innych i umiejętnością dogłębnej analizy problemu. Dobrzy zarówno w zespole, jak i w pracy indywidualnej. Odznaczają się również zmysłem piękna. To naprawdę bardzo wartościowi ludzie, jednak zbyt często niedoceniani lub nawet lekceważeni ze względu na brak umiejętności autoreklamy i zbytnią wrażliwość. Również zbytnia fantazja i ekscentryczność mogą narazić ich na kpiny otoczenia. Marzycielstwo, fantazjowanie, ekstrawagancja nie przynoszą im sukcesów w sprawach osobistych. Zdarza się, że całe życie szukają ideału, stąd dużo wśród nich osób samotnych.

Wróżbitka agnieszka

Wróżka online Justyna

Wróżka Justyna specjalistka od kart Tarota przewidzi i powie ci co Ciebie może spotkać oraz doradzić w jakim kierunku możesz się udać, aby nie stracić życiowej szansy. Aby poznać przyszłość Zadzwoń lub napisz sms do Wróżki.

napisz sms
zadzwoń
Wróżbita Maciej

Wróżbita Maciej

Wróżbita Maciej specjalista od kart Tarota przewidzi i powie ci co Ciebie może spotkać oraz doradzić może w jakim kierunku się udać, aby nie stracić życiowej nadziei. Aby poznać przyszłość Zadzwoń lub napisz sms do Macieja.

napisz sms
zadzwoń
Serwina

Tarocistka Renata

Tarocistka Renata specjalistka od kart Tarota przewidzi i powie ci co Ciebie może spotkać oraz doradzić w jakim kierunku możesz się udać, aby nie stracić życiowej szansy. Aby poznać przyszłość Zadzwoń lub napisz sms do Wróżki.

napisz sms
zadzwoń
0 0 votes
Daj ocenę