Kwoty subwencji ogólnej i dochody z tytułu udziału w PIT dla gmin, powiatów i województw w pierwszym kwartale 2020 r.

Kwoty subwencji społecznej i zyski z tytułu udziału w PIT dla gmin, powiatów i województw w początkowym kwartale 2020 r.

Kwoty subwencji wszystkiej i dochody z tytułu udziału w PIT dla gmin, powiatów i województw w centralnym kwartale 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało wiedzę o kwotach subwencji wszystkiej na 2020 r. dla gmin, powiatów i województw i materiałach podanych na rachunki jednostek samorządu terytorialnego za pierwszy kwartał 2020 roku. Warto sobie zapamiętać zwłaszcza kwoty przychodów […]

Continue Reading